2szerszen

30.09 / Utopie i ich kryzysy

fot.Tomasz Szerszeń, z cyklu Starożytności warszawskie

UTOPIE I ICH KRYZYSY. DYSKUSJA
udział biorą: Dorota Jędruch, Dorota Leśniak-Rychlak (Autoportret”), Martyna Obarska, Tomasz Szerszeń
czas: 30.09 (piątek), godz. 18.00
miejsce: Warszawa, gabinet Bolesława Bieruta, Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” (dawny Komitet Centralny PZPR), Nowy Świat 6/12
liczba miejsc ograniczona, zapisy: bec@funbec.eu

Poszukiwanie wizji przyszłości i przypomnienie wyobrażeń XXI wieku powstałych w wieku XX jest tematem tegorocznej edycji cyklu Synchronicity*, realizowanego przez Bęc Zmianę od 2007 r.
Co jest architekturą XXI wieku w sensie tradycyjnym (budynki, miasta), ale także w innych (relacje społeczne, wydarzenia ulotne – wypełniające miasta treścią), a co nią miało być? Co się stało z XX wiecznymi wyobrażeniami o miastach XXI wieku? Czy wiek XXI zdołał wytworzyć architektoniczne wizje, które warte byłyby uwagi?
Do dyskusji zaprosiliśmy Dorotę Leśniak-Rychlak oraz Dorotę Jędruch, redaktorki krakowskiego kwartalnika „Autoportret”, którego najnowszy numer w całości poświęcony jest utopiom. „Czy możemy dziś mówić o kryzysie utopii, myślenia utopijnego? Jeśli tak, to jakie są przyczyny takiego zjawiska, jeśli nie, to gdzie leży źródło współczesnej utopii?” – na te pytania odpowiadają  w „Autoportrecie” m.in. Zygmunt Bauman, Immanuel Wallerstein, Łukasz Stanek, David Crowley.
Miejsce spotkania zostało przez nas wybrano celowo jako symboliczne dla powojennych losów Warszawy – dyskusji towarzyszyć będą egzemplarze publikacji Plan sześcioletni odbudowy Warszawy Bolesława Bieruta (Książka i Wiedza, 1950 r.). O głos w dyskusji na temat utopii realizowanych w Warszawie poprosiliśmy młodą badaczkę Martynę Obarską, autorkę książki MDM między utopią a codziennością.
Podczas spotkania nastąpi premierowy pokaz fotografii Tomka Szerszenia z cyklu Starożytności warszawskie.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana
Projekt realizowany dzięki dotacji od Miasta Stołecznego Warszawy

O UCZESTNIKACH SPOTKANIA:
Dorota Jędruch – historyczka sztuki, doktorantka Instytutu Historii Sztuki UJ. Interesuje się architekturą nowoczesną, szczególnie w jej aspekcie społecznym) i sztuką współczesną.  Pracuje w sekcji edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Współtwórczyni „Autoportretu” poświęconego utopiom.
Dorota Leśniak-Rychlak – z wykształcenia historyczka sztuki i architektka, z wyboru redaktorka. Kuratorka wystawy dzieł C. R. Mackintosha w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz współkuratorka wystawy 3_2_1. Nowa architektura w Japonii i Polsce w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „manggha” w Krakowie. Redaktor naczelna kwartalnika „Autoportret” poświęconego przestrzeni, w której żyjemy. O idei pisma: „Wychodzimy od stwierdzenia, że otoczenia wywiera wpływ na człowieka, a człowiek wpływa na swoje otoczenie. Interesują nas związki architektury i polityki, wpływ nowych mediów na przestrzeń, dziedzictwo architektoniczne, język za pomocą którego mówimy o przestrzeni, architektura współczesna, kreowanie tożsamości poprzez architekturę, przestrzeń codzienności. Przyglądamy się tym związkom i zdobywamy wiedzę o nas samych – stąd też tytuł czasopisma. Chcemy rozumieć przestrzeń”. Wydawcą ukazującego się od 2002 r. czasopisma jest Małopolski Instytut Kultury. http://autoportret.pl
Martyna Obarska – kulturoznawczyni, redaktorka „Res Publiki Nowej”, autorka książki MDM między utopią a codziennością, nagrodzonej jeszcze jako praca magisterska w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego nagrodą II stopnia przyznaną przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Laureatka VI edycji Konkursu Mazowiecka Akademia Książki.  Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW.
Tomasz Szerszeń – fotograf i antropolog kultury. Absolwent fotografii w łódzkiej Filmówce, MISH-u na UW i studium doktoranckiego w Instytucie Sztuki PAN. Członek redakcji kwartalnika „Konteksty”. W 2010 roku w Galerii Wymiany w Łodzi odbyła się jego wystawa Byłem pierwszym polskim surrealistą. Prace z lat 1929-39. O cyklu Starożytności warszawskie pisze tak: „A gdyby tak wyjąć warszawską architekturę socrealistyczną z lokalnego kontekstu historyczno-politycznego i spojrzeć na nią jako na coś ulokowanego poza czasem? Jak na ślady pewnej estetycznej utopii, ale również – czemu nie? – jak na ruiny starożytnego Rzymu z rycin Piranesiego: antichità di Varsovia. Ruiny upadłej cywilizacji, które mamy na wyciągnięcie ręki – trzeba je jednak odszukać, wygrzebać spod warstw czasu, spod innych warstw miasta…”.

This is done to give the pill taker more room for manoeuvre based on their own preferences and budgetary circumstances. It is important to keep a few important points in your mind while using this medication, its duration of action is inferior to https://woncaemr.com/sildenafil-for-erectile-dysfunction/ that of Kamagra but, may not always be available.

Dodaj komentarz