Fragment strony internetowej Mapa Architektury, http://architecturemap.net

Architektura w hasłach

Piotr Bujas, Małgorzata Kuciewicz, Milena Trzcińska i Łukasz Stępnik stworzyli projekt „Mapa Architektury”, który ma być próbą czy początkiem prostego, klarownego opisania aktualnego obrazu architektury. Co ważne – w tworzeniu tego opisu mają brać udział na równi sami architekci, ale też komentatorzy, krytycy oraz wszyscy zainteresowani architekturą. Swój przyczynek do rozwoju projektu może dołożyć każdy.

Fragment strony internetowej Mapa Architektury, http://architecturemap.net
Fragment strony internetowej Mapa Architektury, http://architecturemap.net

Idea jest prosta: autorzy w formie strony zbierają hasła – określenia, związane ze współczesną architekturą. Od tych, opisujących pracę architekta, poprzez związane z materiałami budowlanymi, po ideowe, teoretyczne. Są tu sformułowania, związane z prawodawstwem, krytyką architektoniczną, ale i deweloperską codziennością; uwzględniono hasła, odnoszące się i do praktyki tworzenia architektury, i jej odbioru, i funkcjonowania rynkowego czy naukowego. Te chmury haseł (pod każdym ogólnym kryją się kolejne, coraz bardziej szczegółowe) mają służyć uporządkowaniu terminologii, ale też lepszemu kojarzeniu pojęć, wykształceniu lepszego, bogatszego i bardziej precyzyjnego języka, jakim mówimy o architekturze.

Fragment strony internetowej Mapa Architektury, http://architecturemap.net
Fragment strony internetowej Mapa Architektury, http://architecturemap.net

Ta bez wątpienia w ostatnich latach zyskała na znaczeniu w debacie publicznej – jeszcze dziesięć lat temu nie mówiło się na szerokim forum tak wiele o architekturze, skoro jednak poświęcamy jej coraz więcej uwagi, warto by mówić o niej używając stosownego wachlarza pojęć. Demokratyczna, otwarta formuła pozwala każdemu dopisać własne hasła, które uzna za potrzebne, wartościowe w debacie.

Fragment strony internetowej Mapa Architektury, http://architecturemap.net
Fragment strony internetowej Mapa Architektury, http://architecturemap.net

Piotr Bujas, Małgorzata Kuciewicz, Milena Trzcińska i Łukasz Stępnik tak opisują swój projekt: „Celem mapy jest próba stworzenia platformy wspierającej debatę o aktualnym kształcie dyscypliny architektury. Chcemy, aby stała się ona narzędziem porządkującym język opisu architektury jako domeny działalności architektów. Mapa nie jest alternatywą dla istniejących, specjalistycznych słowników i źródeł wiedzy wiki. Dlatego ważne stało się umożliwienie wizualnego śledzenia pokrewieństwa i zależności pomiędzy głównymi zadaniami, peryferiami oraz nowymi aktywnościami, wykraczającymi poza tradycyjną definicję profesji. Przestrzenna, obrazowa reprezentacja w stopniu większym niż tekst, umożliwia zrozumienie skomplikowanych zależności architektury i pokrewnych dyscyplin. Liczymy na to, że zasób pojęć, ich definicje oraz relacje łączące poszczególne hasła uzupełniane będą przez publiczność i użytkowników sieciowej wersji mapy. Możliwe jest także dodawanie komentarzy do istniejących już pojęć”.

Dodaj swoje hasło lub podyskutuj o tych już dodanych na http://architecturemap.net/pl/

Mapa powstała przy okazji piątej edycji festiwalu Warszawa w Budowie. Jej uruchomieniu towarzyszą warsztaty. Więcj na stronie WWB5 

Dodaj komentarz