U-centrum-prania

CULBURB. URSUS: MIEJSKA AKUPUNKTURA

architekci, artyści i aktywiści miejscy z 10 krajów projekty dla dzielnicy Ursus w Warszawie
dyskusja
:
29.06.2012, g. 19.00
wystawa
:
29.06-30.09.2012
miejsce
:
Dzielnica Ursus w Warszawie, Ośrodek Kultury ARSUS, ul. Traktorzystów 14
www.synchronicity.pl/ursus
| www.culburb.eu

Dzielnica Ursus w Warszawie, fot. Tomasz Berezowski

Wystawa i dyskusja w Ośrodku Kultury Arsus w Ursusie podsumowują wyniki międzynarodowego ogłoszenia prezentując wybór z 36 projektów stworzonych z myślą o mieszkańcach dzielnicy. Autorzy nadesłanych propozycji reprezentują 10 europejskich krajów. Na wystawie, zapoznać można się z projektami, które już we wrześniu 2012 roku zostaną zrealizowane w przestrzeni miejskiej Ursusa: strategią gry miejskiej opartej o platformę GPS (projekt niemieckiego architekta Jurgena Lehmeiera oraz stowarzyszenia SKORO) i koncepcją duetu projektowego Cooperativa Studio prezentującego dzisiejszej tożsamość dzielnicy z punktu widzenia jej mieszkańców w nawiązaniu do historycznych plansz informujących o produktach Zakładów Mechanicznych w Ursusie. Na wystawie zaprezentowane zostaną również projekty wyróżnione: akcja oczyszczenia  budynku stacji kolejowej w Ursusie z udziałem mieszkańców (zaproponowaną i prowadzoną przez Marynę Tomaszewską), instalacja dźwiękowa nawiązująca do sześćdziesiątej rocznicy wykonania poematu symfonicznego ĺ”Bajka” Stanisława Moniuszki przez Orkiestrę Filharmonii Warszawskiej w klubie robotniczym Zakładów Mechanicznych Ursus (Magdalena Prus we współpracy z Krzysztofem Topolskim aka Arszyn) oraz projekt utworzenia plenerowej wystawy wzdłuż ulicy Traktorzystów, podnoszącej resztki i relikty z terenu dawnych Zakładów Mechanicznych do obiektów estetycznej kontemplacji (belgijski architekt Wouter de Raeve i jego zespół). Dodatkowo na wystawie prezentowane będą wybrane koncepcje, propozycje i projekty nadesłane w odpowiedzi na nasze ogłoszenie Culburb Ursus.

Autorzy prezentowanych propozycji: Cooperativa Studio, Jurgen Lehmeier i Stowarzyszenie SKORO, Maryna Tomaszewska, Magdalena Prus, Wouter De Raeve oraz Paweł Dadok i Michał Rogowski, Monika Domanowska, Dariusz Błaszczyk, Paulina Braun, Grzegorz Furtak, Magdalena Korzec i Katarzyna Bejda, Kwiatkibratki Urban Gardening Studio, Janek Rous, Studio D3R, Federica Vazzana i Domenico Paparelli.

URSUS to jedna z najmniejszych i najgęściej zaludnionych dzielnic – podlega obecnie istotnym  transformacją. Jej powstanie było nierozłącznie związane z rozwojem i działalnością Zakładów Mechanicznych „Ursus” – narodowej inwestycji II Rzeczypospolitej i jednego z flagowych zakładów okresu PRL. Dotychczasowa tożsamość, oparta o przemysł i produkcję wobec zachodzących zmian politycznych, rynkowych i społecznych przechodzi do przeszłości. Sama dzielnica stała się polem intensywnych inwestycji deweloperskich, wizji planistycznych  gruntownej przebudowy centrum dzielnicy. Pytanie o nowa tożsamość i zrównoważoną wizję rozwoju Ursusa pozostaje jednak otwarte. To właśnie przestrzeń tej dzielnicy staje się w ramach międzynarodowego projektu Culburb  polem dla działań architektów, artystów oraz miejskich aktywistów testujących możliwości i potencjał miejskiej akupunktury jako metody aktywizacji lokalnej społeczności. Ursus reprezentuje specyficzną odmianę problemów dzielnicy poprzemysłowej dużego miasta, poszerzając tym samym pole badawcze dotyczące współczesnych przedmieści Centralnej Europie.

CULBURB to międzynarodowy projekt, którego celem jest ożywienie debaty wokół problemów i potencjału środkowoeuropejskich przedmieść dzięki zastosowaniu mikrointerwencji tzw. miejskiej akupunktury. Zrealizowane z użyciem minimalnych środków projekty w przestrzeni miejskiej, mają podać kierunek zmian, aktywizować mieszkańców: stać się „punktami krystalizacji” dla przemian w dużej skali. Projekt Culburb, zainicjowany został przez Centre for Central European Architecture z Pragi i jest realizowany jest na przedmieściach Budapesztu, Bratysławy, Lubljany, Pragi, Warszawy i Wiednia.

Projekt Culburb w Ursusie realizowany jest w ramach tegorocznej, piątej edycji festiwalu Synchronicity. Projekty dla Warszawy w przyszłości, której tematem jest promocja miast przez architekturę. W skład tegorocznej odsłony wchodzą: wystawa dotycząca urbanistycznego kształtu nowoczesnej Warszawy, seria dyskusji, serwis internetowy oraz publikacja podsumowująca. www.synchronicity.pl / www.architekturaXXI.pl

Kurator Culburb Ursus: Piotr Bujas
Organizator Culburb Ursus: Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa / www.bęczmiana.pl
Partnerzy Culburb Ursus: Urząd Dzielnicy Ursus w Warszawie, Ośrodek Kultury Arsus w Ursusie, Austriackie Forum Kultury, Agencja Reklamowa Raphael
Organizator projektu Culburb: Centre for Central European Architecture, Praga / www.ccea.cz
Współorganizatorzy Culburb: Soho in Ottakring, Wiedeń; Kortárs Építeszeti Központ, Budapeszt; KUD C3, Lublana; Verejný podstavec, Bratysława; Centrum komunitného rozvoja, Bratysława
Patron Medialny: Notes na 6 tygodni / www.bęczmiana.pl/notes
Projekt Synchronicity 2012 realizowany jest dzięki dotacji od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt Culburb realizowany jest dzięki dofinansowaniu m.in. Funduszu Wyszehradzkiego, unijnego Programu Kultura oraz European Cultural Foundation

Dodaj komentarz