Panorama Warszawy, fot. DocentX, Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

Cyfrowa panorama

W specjalistycznym magazynie „Arcana GIS” kilka miesięcy temu, jeszcze przed tym, jak w mediach ukazały się zdjęcia wieżowca, wyrastającego nad Belwederem (czyli nowego budynku, który zaburzył widok pałacu, widziany od strony Łazienek) ukazał się artykuł Wojciecha Oleńskiego z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie. Opisuje on pokrótce dzieje panoramy Warszawy oraz to, jak rodziła się świadomość jej wartości oraz jakimi narzędziami powinno się ją badać, aby móc miasto rozbudowywać, chroniąc jego „skyline”.

Panorama Warszawy, fot. DocentX, Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0
Panorama Warszawy, fot. DocentX, Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

Autor pisze: „Współczesna panorama Warszawy stanowi bardzo zróżnicowany i niejednolity stylowo krajobraz miejski, podlegający w ostatnich latach intensywnym przeobrażeniom, których najbardziej widocznym elementem są nowe wieżowce. Dzięki sporządzonej 5 lat temu cyfrowej makiecie miasta i zastosowaniu narzędzi GIS 3D możliwe stało się monitorowanie zmian i kształtowanie przyszłej sylwety stolicy, a także ochrona widokowa Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Jak pokazały ostatnie wydarzenia i jak przy ich okazji ujawnili urbaniści, cyfrowa makieta Warszawy istnieje, jednak korzystanie z niej jest dobrowolne. Jeśli w ogóle ktoś, np. projektujący wieżowiec dla stolicy wie o istnieniu cyfrowego modelu miasta nie ma obowiązku z nim się zapoznać – może to zrobić, ale prawo nie wymaga wpisania planowanego wysokościowca w istniejącą w szerszej perspektywie zabudowę.
Tymczasem, jak udowadnia to autor artykułu, praca z takim modelem ma szereg zalet, co pokazuje przykład Ottawy: „Jednym z pierwszych miast, w których wykorzystano w praktyce komputerowy system do analizowania krajobrazu, była stolica Kanady. Od lat 60. XX wieku zmagała się ona z naporem wieżowców w pobliżu historycznego Wzgórza Parlamentu. Opracowane w 1993 roku studium urbanistyczne krajobrazu Ottawy (Ottawa Views), dzięki użyciu specjalnego oprogramowania 3D, pozwoliło na kompleksowe i precyzyjne przebadanie panoramy miasta oraz symulacje widokowe i ekonomiczne różnych wariantów nowej zabudowy. System kontroli wysokości, poparty czytelnymi wizualizacjami i animacjami powstałymi dzięki wykorzystaniu wirtualnej makiety, pozwolił ustalić równowagę pomiędzy planowaną i historyczną zabudową”.
Skoro i Warszawa posiada swój model 3D nie potrzebne są żadne nakłady finansowe – wystarczy inwestorów zachęcić (lub prawem zmusić) do jego używania. Wtedy panorama Warszawy, w tym wpisane na Listę UNESCO Stare Miasto (zeszpecone zostanie z niej wykreślone) pozostaną bezpieczne, a zarazem miasto będzie mogło się rozbudowywać bez skandali.

Cały artykuł na temat cyfrowej panoramy Warszawy można pobrać STĄD.

Dodaj komentarz