Stadion-Miasto-Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej

Czy Euro 2012 zmieni Polskę?

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, międzyuczelniana jednostka badawcza, powstała z inicjatywy naukowców z Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 1 maja 2012 roku rozpoczęła realizację drugiej części projektu pt. „Stadion-Miasto-Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej”.
Pierwsza część badań była realizowana w 2011 roku i miała na celu – jak piszą jej twórcy – „pokazanie, w jaki sposób bezprecedensowe w rodzimej historii wydarzenie sportowe – samo będąc ważną współcześnie praktyką kulturową – wpływa na sfery życia, działań i wyobrażeń Polaków oraz tych, którzy (jak np. zagraniczni kibice) postrzegają nas z oddali”.
Wyniki badań z 2011 roku, które opisano w raporcie podsumowującym (POBIERZ), powstały na bazie m.in. pogłębionych wywiadów z osobami, reprezentującymi różne podejście i stosunek do Mistrzostw (od osób bezpośrednio zaangażowanych o ich organizację, przez kibiców, po tych, deklarujących niechęć wobec tej imprezy). Badano oczekiwania, nadzieje, przeczucia, związane z Euro, w tym z obecnością nowych stadionów (w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu – przeprowadzono ankiety wśród mieszkańców dzielnic, zmieniających się przy okazji budowy aren sportowych), które jako duże, znaczące obiekty mogą odmienić charakter okolicy, mieć wpływ na jej funkcjonowanie. Jednym z wielu punktów badania była np. „analiza „promieniowania stadionowego”. Nowe stadiony – jako obiekt wyobrażeń społecznych i oczekiwań cywilizacyjnych. Analiza wartości, idei, postaw, oczekiwań mieszkańców Warszawy, Wrocławia, Poznania, Gdańska, związanych z rekonstrukcją przestrzeni miejskiej”.
Druga część projektu, która rozpoczęła się kilka dni temu, nadal bazować będzie na wywiadach, a jej celem jest analiza wydarzeń i praktyk kulturowych, odbywających się w trakcie turnieju EURO 2012. Po zakończeniu Mistrzostw rozpocznie się trzecia część projektu, potrwa do 2013 roku i pokaże długofalowe skutki tak dużej imprezy sportowej, to, co po sobie zostawiła w polskich miastach na stałe, co zmieniła różnych dziedzinach życia społecznego.
Więcej szczegółów na temat drugiej części projektu „Stadion-Miasto-Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej” można znaleźć na stronie Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej .

To, jaki wpływ wywierają duże imprezy sportowe na życie i wygląd miast-gospodarzy bada też holenderska pracownia XML na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska Królestwa Niderlandów. W kontekście starań Holandii o prawo organizacji Letniej Olimpiady w 2028 roku Ministerstwo chciało poznać możliwości, ale i ryzyka, jakie wiążą się z tego typu imprezą, jaki tkwi w tym potencjał i jak go najlepiej wykorzystać.
Skupiając się na ambicjach, aspiracjach i oczekiwaniach mieszkańców miast, w których dopiero mają się odbyć owe imprezy lub które o taką organizację się starają (chodzi głównie o Igrzyska Olimpijskie), badacze w XML przygotowali prezentację, prezentowaną właśnie w ramach głównej wystawy podczas 5. Biennale Architektury w Rotterdamie. XML, pracownia badawcza, specjalizująca się w zagadnieniach architektury i urbanistyki, wzięła pod lupę kilka miast i państw, starających się o prawo organizacji Igrzysk: Doha (tu Olimpiada miałaby się odbyć w 2020 roku), Madryt (2020), Tokio (2020), Istambuł (2020), RPA (2024) Holandia (2028), wysłała tam swoich korespondentów i ankieterów i na bazie zebranego materiału pokazała, jak bardzo różne mogą być motywacje czy oczekiwania ludzi wobec dużych imprez sportowych. Jednym z elementów prezentowanej ekspozycji są filmy, nakręcone w każdym z wymienionych miejsc, na których można zobaczyć i usłyszeć wypowiedzi przedstawicieli różnych grup społecznych i to, w jak różne strony biegną ich skojarzenia z Olimpiadą i to, czego się po niej spodziewają dla swojego miejsca zamieszkania.
Wystawę można zwiedzać do 12 sierpnia 2012 w The Netherlands Architecture Institute w Rotterdamie.

Dodaj komentarz