szczesny_foto_synchro

DZIAŁANIA NA TERENIE ZALUDNIONYM. RELACJA Z PODRÓŻY DO WIELU KRAJÓW ŚWIATA

SYNCHRONIZACJA 2014. PRZESTRZENIE WSPÓLNE:
Fundacja Bęc Zmiana oraz Galeria Dizajn – BWA Wrocław zapraszają na wykład architekta Jakuba Szczęsnego DZIAŁANIA NA TERENIE ZALUDNIONYM. RELACJA Z PODRÓŻY DO WIELU KRAJÓW ŚWIATA
czas: 14.05 (środa), godz. 18.00
miejsce: Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3 (główne audytorium w budynku Emilii)

„Szczęsny w sposób wywrotowy używa praktyk artystycznych, by przekraczać granice dyscyplin i jednoczyć ludzi w celu wywołania trwałego efektu mocy emancypacyjnej. Jego prace stają się silnie powiązane z lokalną historią, priorytetami i możliwościami, zadając pytania o funkcję sztuki w ramach pojedynczego systemu globalnego i w perspektywie lokalnej”.
Francisco Guevera, Rozwijanie procesów artystycznych w kontekście wzorców globalnych i lokalnych problemów

Jeżeli chcesz dostać książkę Jakuba Szczęsnego Działania na terenie zaludnionym, wydaną przez Galeria Dizajn – BWA Wrocław, napisz na adres arek@beczmiana.pl

Jakub Szczęsny – architekt, współzałożyciel grupy projektowej Centrala. W latach 1993-2001 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Escuela Tecnica Superior D’Arquitectura de Barcelona i Ecoled’Architecture Paris la Defense.

 

Projekt jest realizowany dzięki dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m.st. Warszawy.

Dodaj komentarz