Gdzie ma mieszkać senior?

Zjawisko to dotyczy całej Europy: starzejemy się, ale jednocześnie żyjemy coraz dłużej. Przybywa seniorów, mieszkańcy europejskich krajów są coraz starsi, ale dzięki postępowi medycyny też o wiele dłużej niż kiedyś zachowują sprawność. Następstwem tej społecznej zmiany jest konieczność przemian także w obrębie miast: jeszcze kilka dekad temu seniorzy praktycznie nie pojawiali się w przestrzeni publicznej, starsze i zazwyczaj niedołężne osoby przebywały w domach i w bezpośredniej ich okolicy. Dziś sprawni, aktywni seniorzy tak samo jak osoby młode chcą korzystać z miejskiej oferty. I miasta muszą się do tej zmiany przygotować – a więc nieco zmienić swój wygląd i organizację.

W ramach programu Starsze Miasta Magazynu Miasta, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i przy współpracy Fundacji Res Publika ukazała się właśnie polska wersja językowa opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia publikacji pt. „Miasta Przyjazne Starzeniu: Przewodnik”.

„Wzmożona debata na ten temat, zapoczątkowana w dużej mierze przez przedstawicieli starszych pokoleń, uświadamia młodszym pokoleniom, że warto myśleć o starości, przystosowywać miasta i społeczności do oczekiwań osób starszych, w ramach solidarności międzypokoleniowej i ze względu na nasze przyszłe potrzeby oraz jakość naszego życia w jego późniejszych etapach. Czas więc na rzetelną kontynuację naszej pracy nad przystosowywaniem polskiego środowiska miejskiego do oczekiwań pokoleń, które nas wychowały. Czas też na pracę nad świadomym przystosowywaniem miast do naszych przyszłych potrzeb. Podstawowym stojącym obecnie przed nami zadaniem jest przede wszystkim zmierzenie się ze zjawiskiem dyskryminacji ze względu na wiek i praca nad rozwojem solidarności międzypokoleniowej. Przemianę w życiu miejskim trzeba więc kontynuować między innymi dzięki przemianie w zakresie społecznej świadomości oraz kultury i społecznej redefinicji zjawiska starzenia się, młodości i starości” – pisze Marta Żakowska, redaktorka polskiego wydania przewodnika.

Rosnąca liczba seniorów, zamieszkujących europejskie miasta (na innych kontynentach zjawisko starzenia się społeczeństw nie postępuje tak szybko) musi zostać dostrzeżona zarówno przez urzędników, jak i współobywateli. Przemiana, jaką powinny przejść miasta, żeby żyło się w nich dobrze wszystkim członkom społeczeństwa będzie swoistym testem naszej solidarności społecznej.

„Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa nabierają głębszego znaczenia, gdy przyglądamy się im przez pryzmat podstawowego prawa człowieka do godnego życia. Bierność w zakresie wzmacniania infrastruktury, integracji usług socjalnych i medycznych, wdrażania systemowych rozwiązań włączających osoby starsze w podejmowanie decyzji związanych z ich otoczeniem wpływa negatywnie na jakość codziennego życia zwiększającej się liczby seniorów Mimo wielu przedsięwzięć ryzyko ich marginalizacji pozostaje wysokie. Ogromnie ważna jest zatem aktywność samorządów w zakresie tworzenia lokalnych strategii działania w starzejącym się społeczeństwie, opartych na międzypokoleniowej solidarności. Powinny one obejmować możliwie szeroki wachlarz działań od zapewnienia opieki medycznej, mieszkalnictwa dostosowanego do potrzeb seniorów, poprzez poszerzenie dostępności pracy dla osób starszych, dostępu do kultury, aż po wzmacnianie spójności społecznej dzięki pracy na rzecz integracji pokoleń” – napisała we wstępie do polskiego wydania publikacji „Miasta Przyjazne Starzeniu: Przewodnik” Teresa Lipowicz.

Cały przewodnik można pobrać STĄD
Wersję papierową można zamówić TUTAJ

Dodaj komentarz