Poradnik o przestrzeniach publicznych

Miasto Gdańsk wydało  unikatową publikację, przeznaczoną zarówno dla rad dzielnic, urzędników, władz samorządowych, jak i dla mieszkańców, wspólnot lokalnych czy mieszkaniowych. To „Poradnik o przestrzeniach publicznych”, broszura, mająca pomóc zrozumieć, co to jest przestrzeń publiczna, jaką pełni rolę, jak powinna być urządzona, komu służyć.

„W „Poradniku…” znajdziemy omówienie podstawowych kwestii: czym jest a czym nie jest przestrzeń publiczna, jakie usługi wpływają na jej jakość? Nie zabrakło rozważań dotyczących spraw kontrowersyjnych: co zrobić z samochodami w przestrzeni publicznej i czy zrezygnować z reklam? Z publikacji dowiemy się także m.in. o czym trzeba pamiętać projektując plac, jakich materiałów użyć i w jakim kolorze, by ludzie czuli się tam dobrze.
W poradniku omówiono poszczególne fazy realizacji przestrzeni publicznych oparte o podstawowy proces inwestycyjny. Przedstawiono także części składowe przestrzeni publicznej oraz wskazano rzeczy korzystne i negatywne dla dobrej przestrzeni publicznej” – piszą twórcy poradnika, czyli dwunastoosobowa grupa urbanistów i specjalistów z Biura Rozwoju Gdańska – jednostki miejskiej, której głównym zadaniem jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych.

– Poradnik może pomóc mieszkańcom w przygotowaniu np. projektów do budżetu obywatelskiego – mówi Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Gdańska do spraw polityki przestrzennej.
– To bardzo przyjazna broszura, która językiem nieurzędowym wyjaśnia rzeczy czasem bardzo złożone – podkreśla Barbara Pujdak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska.

37-stronicowa broszura w usystematyzowany sposób tłumaczy, czym jest przestrzeń publiczna, jakie są jej rodzaje i jak można je planować i kształtować (osobno opisano ulice, place, tereny zielone). Wiele spostrzeżeń dotyczy praw rożnych grup użytkowników przestrzeni (piesi, rowerzyści, kierowcy, seniorzy, dzieci), autorzy zwracają uwagę na dziesiątki elementów, jakie składają się na przestrzeń publiczną – od miejsc dosiedzenia czy oświetlenia, poprzez kolorystykę mebli i układ zieleni, po problemy z reklamami czy parkującymi samochodami albo monitoring.

Redaktorką wydawnictwa jest Irena Romasiuk. Mówi ona: „Poradnik ma ułatwić rozmowę o przestrzeniach publicznych. Pomoże też w przeprowadzeniu warsztatów na temat przestrzeni publicznych dla osób dorosłych i młodzieży. Może być wykorzystywany przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, rady dzielnic oraz stowarzyszenia do opracowywania koncepcji przestrzeni publicznych przy realizacjach budżetów obywatelskich, budżetów rad dzielnic – zastosowań ma wiele!”

„Poradnik o przestrzeniach publicznych” można pobrać STĄD

Dodaj komentarz