Park Sensoryczny (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA), Rydułtowy, źródło: www.slaskie.pl

Prezydent nagradza

21 października 2014 roku w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się uroczyste wręczenie nagród VIII edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Tegoroczna edycja konkursu zorganizowana została we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz przy finansowym wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego. Prezydent RP Bronisław Komorowski objął to wydarzenie swoim honorowym patronatem.

Park Sensoryczny (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA), Rydułtowy, źródło: www.slaskie.pl
Park Sensoryczny (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA), Rydułtowy, źródło: www.slaskie.pl

Do nagrody w tym roku nominowano 31 przestrzeni z całej Polski. Oceny i wyboru najlepszych realizacji dokonało – jak podaje Towarzystwo Urbanistów Polskich  – szesnastoosobowe Jury, w składzie którego, poza władzami Towarzystwa, zasiadali: pan Janusz Sepioł Senator RP, Magdalena Wrzesień (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz Włodzimierz Mucha (Stowarzyszenie Architektów Polskich). Spośród zgłoszonych obiektów jury wybrało najlepsze w czterech kategoriach: nowo wykreowana przestrzeń publiczna; rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna; nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni; rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni.

Tczew, przebudowa węzła integracyjnego, źródło: www.portalsamorzadowy.pl
Tczew, przebudowa węzła integracyjnego, źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Jury za najlepszą nowo powstałą przestrzeń publiczną uznało przebudowę węzła integracyjnego w Tczewie. Ten ważny węzeł przesiadkowy obsługuje dziennie nawet 25 tysięcy osób, więc jego rozbudowa i modernizacja służyła nie tylko poprawieniu jakości przestrzeni publicznej, ale i funkcjonalności ważnego obiektu infrastruktury. Jak napisano w uzasadnieniu nagrody: „Nagrodę przyznano za wysoką funkcjonalność węzła transportowego, posiadającego bardzo duże znaczenie dla lokalnej społeczności i rozwoju regionu; kulturę wkomponowania nowoczesnych form architektonicznych, elementów małej architektury i zieleni w istniejącą, historyczną substancję urbanistyczną. Na uwagę zasługuje również promowanie transportu publicznego poprzez przestrzenne zintegrowanie gałęzi transportu obsługiwanych przez niezależnych operatorów”.

Plac 11 Listopada, Łask, źródło:  www.tup.org.pl
Plac 11 Listopada, Łask, źródło: www.tup.org.pl

Najlepsza w Polsce zrewitalizowana przestrzeń publiczna w 2014 roku – to remont Placu 11 Listopada w Łasku. „Nagrodę przyznano za konsekwentne działania zmierzające do przywrócenia znaczenia placu w strukturze przestrzennej miasta. Wprowadzone współczesne formy architektoniczne i nowoczesne rozwiązania materiałowe podkreślają zróżnicowane możliwości aranżacji przestrzennej nowych funkcji wprowadzanych w historyczną przestrzeń placu”.

Park Sensoryczny – Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA została uznana najlepszą nowo wykreowaną przestrzenią publiczną w zieleni. Inwestycja władz miasta Rydułtowy to coś więcej niż tylko park. „Prosty układ alejek prowadzi kolejno do 5 placów. Każdy z nich odpowiada jednemu ze zmysłów. Ideą projektu było stworzenie obiektu który byłoby czymś więcej, niż tylko miejscem spotkań i rekreacji. Poza walorami estetycznymi i funkcjonalnymi, właściwymi dla każdego założenia parkowego, ma on pełnić także rolę edukacyjną, poznawczą, stwarzać możliwość rozwoju dla dzieci i dorosłych, a w szczególny sposób służyć niepełnosprawnym. Nazwano to miejsce parkiem sensorycznym (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA), ponieważ bardzo silnie oddziałuje na wszystkie z ludzkich zmysłów” – opisują go jego pomysłodawcy. A jury konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce nagrodę przyznaje za „wykreowanie przestrzeni publicznej stanowiącej przykład niestandardowego myślenia o funkcji terenów rekreacyjnych. Wprowadzenie funkcji dydaktycznych oraz odpowiedniej kompozycji pozwala na głębsze odkrywanie świata przyrody i miejsca człowieka w relacji do natury”.

Park Sensoryczny (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA), Rydułtowy, źródło: www.slaskie.pl
Park Sensoryczny (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA), Rydułtowy, źródło: www.slaskie.pl

Najlepsza w Polsce rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni w roku 2014 – to rewaloryzacja otoczenia zamku krzyżackiego w Dzierzgoniu. Obejmująca teren ponad 3,6 hektara miała za zadanie poprawić jakość przestrzeni, ale i wyeksponować elementy dziedzictwa kulturowego miejsca. Jury konkursu zwróciło uwagę, że projekt stworzony został „w wyniku partycypacyjnego modelu planowania przestrzennego parku otaczającego pozostałości zabudowy zamku krzyżackiego. W jego efekcie uzyskano wysokie walory estetyczne zrealizowanej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej”.

Źródło informacji: www.tup.org.pl

Dodaj komentarz