Siedziba Europejskiego Banku Centralnego fot. DaveOinSF (cc) wikimedia.org

Przenieś konto do mniejszego banku

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego fot. DaveOinSF (cc) wikimedia.org

W sobotę, 5 ilstopada, był dniem przenoszenia kont do małych banków. Kampania Move Your Money zachęca do likwidacji kont w dużych bankach i przenoszenia swoich pieniędzy do mniejszych, lokalnych placówek (banków spółdzielczych i małych kas oszczędnościowych). Organizatorzy proponują realne rozwiązanie, które przede wszystkim ma na celu osłabienie silnego sektora finansowego. Na stronie internetowej www.moveyourmoneyproject.org czytamy: Jesteśmy kampanią, która daje ludziom realne działania, które doprowadzą do stworzenia bardziej zdrowego, stabilnego i lokalnego systemu bankowego.

Spółdzielcze kasy oszczędności są wspólnotowymi instytucjami parabankowymi, które oferując klientom te same usługi co banki (prowadzenie kont, karty płatnicze, kredyty), jednocześnie są organizacjami niezarobkowymi (non–for–profit, nie mylić z non–profit). Spółdzielcze kasy oszczędności wszelki dochód z operacji finansowych przeznaczają wyłącznie na utrzymanie działalności oraz preferencyjne usługi finansowe dla swoich członków (ubezpieczenia, nisko oprocentowane kredyty). Dzień transferu oszczędności jest formą manifestacji niezadowolenia wobec działalności banków komercyjnych, jednocześnie zaś promuje ideę spółdzielczości jako jedną z nowych (a przynajmniej odświeżonych) form odpowiedzialnej społecznie gospodarki.


Dodaj komentarz