Recykling architektury

Rozlewanie się miast na coraz dalej położone, gorzej wyposażone i trudniej skomunikowane przedmieścia – to jeden z największych problemów współczesnej urbanistyki. Budowa osiedli coraz na coraz dalej od miasta położonych polach ciągnie za sobą całą lawinę problemów, z którymi zmagają się miasta, które pozwoliły deweloperom budowanie na tanich ziemiach uprawnych na dalekich peryferiach. Z konsekwencjami takiej urbanistyki walczyć będą zapewne kolejne pokolenia mieszczan, w tym Polaków, bo w naszym kraju rozlewanie się miast daleko poza obręb racjonalnych ich granic jest zjawiskiem masowym.

W chwilach zadumy na tym niekorzystnym zjawiskiem można spojrzeć na Holandię, w której problem rozlewania się miast nie występuje.. z powodu braku miejsca. Holandia jest małym krajem, którego znaczną część stanowią rzeki oraz tereny podmokłe, a więc niemożliwe do zabudowy. Liczba mieszkańców tego kraju jednak rośnie, a co za tym idzie konieczne jest budowanie wciąż nowych domów, osiedli, obiektów infrastruktury. Amerykańska organizacja non-profit PBS (Public Broadcasting Service), zrzeszająca setki stacji telewizyjnych, finansujących powstawanie wartościowych programów i filmów dokumentalnych przygotowała reportaż, opowiadający o tym, jak Holendrzy radzą sobie z koniecznością rozbudowy miast, które dawno już zajęły całą dostępną przestrzeń. Choć inne są źródła rozwiązań, stosowanych w Holandii, częśc z nich z całą pewnością warto by przeszczepić na nasz grunt.


PBS Design Adaptive Reuse in the Netherlands przez perodotor