Projekt renowacji osiedla przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, proj. Marta Mnich, Marek Lamber, Natalia Rowińska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Hałas; konsultacja: Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Andreas Wolf, źródło: http://jednostkaarchitektury.pl

Remont z szacunkiem

Wrocław jest jednym z najładniejszych miast w Polsce, ma pełen życia Rynek i wartościowe zabytki z różnych epok historycznych. Jak każde miasto w tym kraju ma też budowle z lat powojennych, które są mało cenione i uważane za brzydkie. Osiedle przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, zbudowane w latach 70. jest jednym z takich założeń. W czasach gdy powstało było nowoczesne i oryginalne, szybko zdegradowało się i zniszczyło (wzniesiono je z materiałów marnej jakości, nie wszystkie pomysły architektki udało się zrealizować), dziś jest w złym stanie, który nie oddaje już wszystkich zalet tej koncepcji.

Projekt renowacji osiedla przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, proj. Marta Mnich, Marek Lamber, Natalia Rowińska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Hałas; konsultacja: Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Andreas Wolf, źródło: http://jednostkaarchitektury.pl
Projekt renowacji osiedla przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, proj. Marta Mnich, Marek Lamber, Natalia Rowińska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Hałas; konsultacja: Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Andreas Wolf, źródło: http://jednostkaarchitektury.pl

Podobny los spotkał w Polsce wiele budynków, zbudowanych w latach 1945-1989.  niestety pierwszym i wciąż najchętniej realizowanym pomysłem na to, co zrobić ze zniszczonymi obiektami jest: wyburzyć. Tak postąpiono z dworcem w Katowicach czy warszawskim Supersamem, których architektoniczna wartość była bezsprzeczna.
Osiedla przy wrocławskim Placu Grunwaldzkim na szczęście nikt nie chce wyburzać, ale znajdujące się w coraz gorszym stanie bloki wymagają remontu. Osiedle jest bez wątpienia jednym z symboli miasta, charakterystyczne formy elewacji wysokich bloków (nazywanych z tego powodu „sedesowcami”) oraz kompozycja całego założenia, z posadowieniem bloków na platformach i wpisaniem w obręb osiedla sklepów czy pawilonów usługowych – to jedna z najciekawszych realizacji w Polsce tamtych lat. Teraz zespół w składzie Marta Mnich, Marek Lamber, Natalia Rowińska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Hałas (to młodzi architekci, związani z pracownią VROA) przygotowali projekt renowacji osiedla, który został zaakceptowany przez zarządzającą nim Spółdzielnię Mieszkaniową Piast i który już w przyszłym roku ma zacząć być realizowany.

Projekt renowacji osiedla przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, proj. Marta Mnich, Marek Lamber, Natalia Rowińska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Hałas; konsultacja: Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Andreas Wolf, źródło: http://jednostkaarchitektury.pl
Projekt renowacji osiedla przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, proj. Marta Mnich, Marek Lamber, Natalia Rowińska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Hałas; konsultacja: Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Andreas Wolf, źródło: http://jednostkaarchitektury.pl

Co bardzo ważne – architekci swój projekt przygotowali we współpracy z Jadwigą Grabowską-Hawrylak. Jak piszą autorzy propozycji renowacji: „Projekt renowacji Osiedla Plac Grunwaldzki zachowuje wszelkie niepodważalne wartości architektoniczne, artystyczne i społeczne oryginalnej realizacji autorstwa Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Celem renowacji jest poprawa funkcjonowania określonych elementów założenia. Potrzeba ta wynika z nowych wymogów funkcjonalnych, niemożliwych do przewidzenia lub zrealizowania w latach 70. XX w.  W projekcie uwzględniono pierwotne założenia autorskie, wykorzystując je konsekwentnie przy rozbudowie założenia”.
Szkoda że inne wartościowe i charakterystyczne budynki czasów PRL-u rzadko mają tyle samo szczęścia. A wiele z nich mogłoby – po podobnych renowacjach – stać się symbolami swoich miast.

Dodaj komentarz