Bishan Park po rewitalizacji

Rzeka uwolniona

W XX-wiecznej urbanistyce rola rzeki w przestrzeni miasta była raczej mało ceniona. Tam, gdzie we wcześniejszych wiekach nie powstała okołorzeczna infrastruktura – bulwary, mosty piesze, trasy spacerowe – w XX wieku raczej jej nie przybywało. Dopiero dziś znów dostrzega się walory, płynące z obecności naturalnego ekosystemu w przestrzeni zurbanizowanej. Są miasta, w których trwa właśnie naprawianie błędów z przeszłości – czyli przywracanie miastu rzeki w szerokim tego słowa znaczeniu.

Wyrazistym przykładem takiej polityki jest projekt, zrealizowany w Singapurze. Tam bowiem w latach 80. powstał Bishan Park, jeden z większych terenów zielonych w mieście, położony pomiędzy ogromnymi osiedlami mieszkaniowymi. Przez park od początku jego istnienia przepływała rzeka, jednak zamknięto ją – zgodnie z panującymi w latach 80. koncepcjami – w wybetonowanym korycie, niedostępnym dla ludzi, „więżącym” wodę w wąskich, betonowych kanałach.

Bishan Park przez rewitalizacją
Bishan Park przez rewitalizacją
Bishan Park po rewitalizacji
Bishan Park po rewitalizacji

W 2006 roku rozpoczęto projektowanie przebudowy parku. W ciągu kilku lat, kosztem 60 milionów dolarów 62 hektarowy park przeszedł metamorfozę, której głównym elementem było „uwolnienie” rzeki z betonowego koryta. Przywrócono jej naturalny bieg oraz zlikwidowano regulację brzegów. Dzięki temu działaniu park z uporządkowanego i nudnego skweru dość szybko zamienił się w naturalny krajobraz w środku miasta.

Dzięki wydobyciu rzeki z betonowych ram park stał się oazą bioróżnorodności, obszarem zamieszkiwanym obecnie przez 59 gatunków ptaków, 22 gatunki motyli oraz niezliczoną ilość owadów, stworzeń słodkowodnych oraz roślin. Przemiana parku przysłużyła się przyrodzie, która odzyskała możliwość naturalnego rozwoju, ale i mieszkańcom, którzy w tłocznej metropolii zyskali możliwość kontaktu z przyrodą.

Le yoga et la méditation à l’aide régler ce problème dans un sens, et je vais à la tête de ma famille et de mes amis et je me fatigue pendant les mois d’été en été. Je pense que mon mari Reçoit Un Levitra hygiénique avec une prescription de bactéries bon marché et en même temps montre comment les plaintes ne sont pas douloureuses et comment garder les ponts.

Dodaj komentarz