Dirk Krüll, z serii „Rozbiórka koksowni Kaiserstuhl”, 2004

Sztuka rewitalizacji

Niemieckie Zagłębie Ruhry często przywoływane jest jako udany przykład rewitalizacji obszaru poprzemysłowego. Niegdyś zagłębie kopalni, hut czy walcowni, kilka lat temu zostało przekształcone w centrum kultury z muzeami, salami koncertowymi czy turystycznymi atrakcjami, w 2010 piastowało nawet tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Dirk Krüll, z serii „Rozbiórka koksowni Kaiserstuhl”, 2004
Dirk Krüll, z serii „Rozbiórka koksowni Kaiserstuhl”, 2004

Choć pierwsze inwestycje na terenach poprzemysłowych w Europie miały miejsce już dekadę temu, temat nadal jest aktualny – nie tylko dlatego, że wciąż istnieje sporo obiektów pofabrycznych, czekających na „drugie życie”, ale też dlatego, że idea przekształcania każdej z nieczynnych kopalń czy hut w centrum kultury nie zawsze ma logiczne, racjonalne uzasadnienie. Wiele dyskutuje się o tym, czy na pewno w każdym kraju potrzebne są kolejne muzea przemysłu czy galerie sztuki nowoczesnej, ulokowane w dawnych halach przemysłowych. Te obiekty rzadko kiedy na siebie zarabiają, rzadko też stają się rzeczywiście wabikiem na turystów.

Teraz jednak nadeszła okazja, by na zagadnienie rewitalizacji spojrzeć z nieco innej strony. W Poznaniu rozpoczyna się piąty Festiwal Fotodokumentu, impreza, która choć poświęcona fotografii, w tym roku dotyka także tematów architektoniczno-urbanistycznych. W stolicy Wielkopolski będzie można zobaczyć 150 zdjęć autorstwa 15 niemieckich fotografów którzy na różne sposoby dotknęli kwestii rewitalizacji terenów postindustrialnych. Przy okazji wystawy odbędą się dyskusje panelowe w udziałem Petera Liedtke, niemieckiego kuratora oraz specjalistów, badających przemiany w mieście, a więc także sprawy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, tego, jak ich przemiany oddziałują na miasto, ale też na ludzi.

Dirk Krüll, z serii „Rozbiórka koksowni Kaiserstuhl”, 2004
Dirk Krüll, z serii „Rozbiórka koksowni Kaiserstuhl”, 2004
 

”Wystawa „Sztuka rewitalizacji” pokazuje współczesne Niemcy w kontekście przemian Zagłębia Ruhry z regionu czysto przemysłowego w twórczy teren kultury. Od czasu kryzysu węglowego region znajduje się w fazie permanentnej przemiany strukturalnej, czego świadkami są również fotografki i fotografowie, czyniąc ją bezpośrednio lub pośrednio tematem swojej twórczości, przybliżają się do tej transformacji. Temat w Poznaniu i całej Polsce szczególnie aktualny. W Poznaniu powrót miasta nad rzekę, zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych jak Stara Gazownia, Stara Rzeźnia, rewitalizacja architektoniczna, ale i społeczna, kulturalna zaniedbanego centrum – to tylko niektóre wątki, które mogą kierować naszą uwagę ku dynamicznie i barwnie odmieniającej się Nadrenii i powodują żywe zainteresowanie osiągnięciami innych w podobnych dziedzinach” – pisze Peter Liedtke.

Szczegóły, dotyczące wystawy oraz debat panelowych można znaleźć na stornie internetowej organizatora Festiwalu Fotodokumentu.

Dodaj komentarz