Projekt Metropolis, autor: Kuba Dąbrowski, źródło: http://projektmetropolisblog.wordpress.com

Szukaj śladów

Projekt Metropolis, wspólne przedsięwzięcie galerii Kronika w Bytomiu i krakowskiej fundacji Imago Mundi, jak piszą jego twórcy , „(…) podejmuje próbę zmierzenia się ze stereotypowym wizerunkiem Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, dąży do stworzenia współczesnej ikonografii regionu.” W ramach projektu odbywają się wystawy zaproszonych do udziału twórców, którzy specjalnie na te okazje przygotowali realizacje, odnoszące się do najróżniejszych aspektów kultury Śląska i Zagłębia. Co ważne, nie są to artyści związani na stałe z tym regionem, bo „spojrzenie z zewnątrz na Śląsk i Zagłębie odkrywa równoległe, istniejące obok siebie miasta w mieście, regiony w regionie, historie w historii. Pozwala na rozpatrywanie aglomeracji śląsko – dąbrowskiej w różnych perspektywach: społecznych, ekonomicznych, historycznych, obyczajowych, politycznych”. Wystawy w ramach projektu odbywają się i będą obywać do końca 2013 roku w wielu galeriach, domach kultury i innych przestrzeniach w miastach całego regionu. W Projekcie Metropolis bierze udział piętnaścioro artystów, z czego czworo to cudzoziemcy.

Projekt Metropolis, autor: Kuba Dąbrowski, źródło: http://projektmetropolisblog.wordpress.com
Projekt Metropolis, autor: Kuba Dąbrowski, źródło: http://projektmetropolisblog.wordpress.com

Jednym ze zrealizowanych właśnie projektów jest nietypowy przewodnik po Katowicach, jaki stworzył pochodzący w Białegostoku Kuba Dąbrowski. Aby poznać miejsca, które artysta uznał za ważne i ciekawe w mieście trzeba po nim chodzić i uważnie się rozglądać. Dąbrowski rozmieścił na słupach i ścianach w stolicy Górnego Śląska niewielkie, skromne i proste vlepki, na których napisał, co w danym miejscu było lub się zdarzyło. Świadomie nie stworzył mapy, na której oznaczyłby miejsca ulokowania vlepek – aby je przeczytać trzeba być uważnym, chodzić po mieście i się rozglądać. A to działanie, które wciąż zbyt rzadko jest praktykowane, choć stanowi pierwszy i najważniejszy element w procesie poznawania otoczenia, w którym się żyje.

Projekt Metropolis, autor: Kuba Dąbrowski, źródło: http://projektmetropolisblog.wordpress.com
Projekt Metropolis, autor: Kuba Dąbrowski, źródło: http://projektmetropolisblog.wordpress.com

Katowickie wydanie „Gazety Wyborczej” wymienia kilka z przygotowanych przez Kubę Dąbrowskiego vlepek: „’Tędy rabusie Karol Pistulka i Wincenty Eliasz uciekali ze skradzioną od Tiele-Winklerów kasą pancerną. Wieźli ją zaprzężoną w cztery konie furą’ – głosi dumnie jedna z wlepek. ‘Tu były przystanki autobusowe. Ze stanowiska numer 8 Artur Rojek odjeżdżał do Mysłowic. Nosił kaszkiet tyłem do przodu’ – informuje inna.  Z kolejnych można się dowiedzieć, gdzie ćpał Rysiek Riedel, kręcono sondy uliczne do „Telefoniady” albo na których ławkach podczas Metalmanii spali metalowcy z NRD. Wszystkich wlepek jest sto i od kilku dni można się na nie natknąć w różnych punktach miasta”.

Dodaj komentarz