Źródło: http://fineyoungurbanists.tumblr.com/

Ulica na próbę

Fine Young Urbanists, grupa łotewskich aktywistów, walczących o poprawę jakości miejskich przestrzeni we wrześniu 2014 roku przeprowadziła nietypowy eksperyment. Fragment ulicy Miera w Rydze młodzi urbaniści zamienili w przestrzeń bardziej przyjazną użytkownikom, przestrzeń zaprojektowaną z myślą o komforcie wszystkich, którzy z tej ulicy korzystają.

Źródło: http://fineyoungurbanists.tumblr.com/
Źródło: http://fineyoungurbanists.tumblr.com/

Szeroką jezdnię nieco zwęzili, wydzielając pas dla rowerów, uporządkowali miejsca parkingowe, zadbali o odpowiednią szerokość chodnika. Udało im się także wygospodarować przestrzeń na kawiarniany ogródek czy ławkę dla sąsiadów.

Źródło: http://fineyoungurbanists.tumblr.com/
Źródło: http://fineyoungurbanists.tumblr.com/

Ulica Miera w Rydze otoczona jest historyczną zabudową i byłaby wyjątkowo urokliwym zakątkiem miasta, gdyby nie to, że organizacja jej przestrzeni faworyzuje jednych, a dyskryminuje pozostałych jej użytkowników. Aktywiści z Fine Young Urbanists przeanalizowali układ ulicy, przyjrzeli się temu, jak jest ona na codziń używana, do jakich aktywności służy i postanowili pokazać, że przy niewielkich modyfikacjach, bez wykluczania kogokolwiek można ulicy nadać o wiele bardziej przyjazny układ.

Źródło: http://fineyoungurbanists.tumblr.com/
Źródło: http://fineyoungurbanists.tumblr.com/

Swój projekt zrealizowali na niewielkim odcinku ulicy, wyraźnie go oznaczając: część przestrzeni, łącznie z fasadami domów pomalowano na błękitny kolor, by wyraźnie wyróżnić zmodyfikowaną przestrzeń od tej, z którą obcowano na co dzień. Ze zdominowanej przez samochody okolicy udało się wykreować strefę „dla ludzi” z wygodnym chodnikiem i miejscami do siedzenia, nie tylko bardziej przyjazną, ale i o wiele bardziej bezpieczną.

Mierīgi! from Fine Young Urbanists on Vimeo.