Warde, proj. HQ Architects, źródło: Dor Kedmi, hqa.co.il, Facebook.com/HQArchitects

Uliczne kwiaty

Na jednej z ruchliwych ulic Jerozolimy wyrosły cztery ogromne kwiaty, przypominające maki. Każdy z nich ma dziewięć metrów wysokości i tyle samo średnicy. Kwiaty mają intensywny czerwony i kolor i są ruchome.

Warde, proj. HQ Architects, źródło: Dor Kedmi, hqa.co.il, Facebook.com/HQArchitects
Warde, proj. HQ Architects, źródło: Dor Kedmi, hqa.co.il, Facebook.com/HQArchitects

To miejska instalacja, która jest elementem projektu poprawy jakości i atrakcyjności przestrzeni centrum Jerozolimy. Ogromne kwiaty zaprojektowała pracownia HQ Architects. Kwiaty nie są tylko ozdobą: ich celem jest reagowanie na ruch pieszych. Gdy ulica jest pusta, kwiaty są zamknięte, gdy minie je przechodzień – rozwijają się niczym prawdziwe kwiaty. Ponadto po zmroku uruchamiane są lampy, umieszczone w środku konstrukcji, by kwiaty także oświetlały ulicę.

Warde, proj. HQ Architects, źródło: Dor Kedmi, hqa.co.il, Facebook.com/HQArchitects
Warde, proj. HQ Architects, źródło: Dor Kedmi, hqa.co.il, Facebook.com/HQArchitects

Instalacja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Estetyczne, kolorowe obiekty urozmaiciły krajobraz tłocznej, ale nie co zaniedbanej okolicy. A że zostały ustawione tak, by widać je było nie tylko z chodnika, ale i z sąsiedniego bazaru szybko stały się lokalną atrakcją.