800px-Auroville_Pondicherry_

Utopia po indyjsku

Auroville („Miasto Świtu”) to eksperymentalne miasto powstałe w 1968 roku w południowych Indiach. Według jego współzałożycielki, Mirry Alfassy (nazywanej przez mieszkańców Matką), Auroville to pochwała ludzkiej jedności – uniwersalne miasto, w którym ludzie z całego świata mogą mieszkać w pokoju i harmonii, całkowicie wyabstrahowani z kontekstu politycznego, religijnego czy narodowego. Żyjąca w nim społeczność miała dążyć do samodoskonalenia i ciągłego rozwoju.
Auroville
fot. Christopher Belsten (c) flickr.com
Samo założenie urbanistyczne – wpisane w plan koła –  skoncentrowane jest wokół Świątyni Matki – Matrimandir. Nie należy ona jednak do żadnej religii; wewnątrz złotej, kulistej bryły znajduje się sala medytacji. Matrimandir znajduje się w centrum Auroville i nazywana jest jego „duszą”. Według pierwotnych planów architektów (Rogera Angera, Pierre’a Braslawsi, Mario Heymanna), wokół świątyni miały rozciągać się promieniście – powtarzając kształt spiralnej galaktyki – cztery strefy miejskie: Mieszkalna, Industrialna, Kultury i Edukacji oraz Międzynarodowa. Całość otaczać miał pas zieleni. Ostatecznie Świątynia została ukończona, jednak nie zachowano planowanego, rygorystycznego układu miasta. Zabudowa jest niespójna i rozrzucona po całym terenie. W mieście są za to zainstalowane fontanny z wodą do picia, która została wcześniej „naenergetyzowana” – poprzez puszczanie jej muzyki Bacha i Mozarta – dzięki czemu jest rzekomo zdrowsza od zwykłej wody.
Według założeń Auroville należy do „ogółu ludzkości”, ale nie do żadnej prywatnej osoby. Mieszkańcy nie są więc właścicielami swoich domów – należą one do Fundacji Auroville. To ona sprawuje władzę nad miastem – zgodnie z rozporządzeniem indyjskiego parlamentu, który wybiera członków Fundacji i Rady rządzącej miastem. Tym samym, do indyjskiego rządu legitymizującego istnienie Auroville, należy mniej więcej połowa terenu miasta.
W założeniach, utopijne Auroville miało być 50-tysięcznym miastem. Obecnie jednak populacja wynosi około 2200 osób – prawie połowa z nich ma indyjskie pochodzenie, pozostałe osoby to przedstawiciele 43 narodowości.
fot. sillybugger (cc) wikimedia.commons.org

Dodaj komentarz