Klatki z filmu "NHDK" Victora Enricha, źródło: http://victorenrich.com

Zakłamane obrazy

Jednym z wydarzeń towarzyszących zakończonej właśnie piątej edycji festiwalu Warszawa w Budowie (obywającej się z tym roku pod hasłem “Zawód:Architekt”) była sesja z udziałem fotografów architektury. Dyskutowali oni o tym, na ile zdjęcia manipulują obrazem architektury, w jakim stopniu fotograf kształtuje nasz odbiór budynku – bo przecież większość budowli świata znamy ze zdjęć!

Mnogość wątków, poruszonych podczas tej debaty pokazuje, jak bardzo złożoną filozoficznie, etycznie, ale też technicznie kwestią jest fotografia architektury. W świecie twórców zdjęć fotografowanie budynków uważane jest za jedne z trudniejszych zadań – przede wszystkim z powodów technicznych, konieczności poradzenia sobie z niedoskonałością aparatów, unikania skrótów perspektywicznych itp. Wymagania magazynów architektonicznych, pracowni, deweloperów, na zlecenie których pracują autorzy zdjęć zmuszają też do „podciągania” jakości większość fotografii – kolory muszą być zywe, niebo niebieskie, stalowe detale lśniące itd. Co ciekawe, na takich profesjionalnych zdjęciach budynków prawie nie pojawiają się ludzie ani ślady ich obecności. Budynki są fotografowane jako martwe obiekty, „makiety”, stworzone do podziwiania. To paradoks, bo przecież w rzeczywistości budynek bez funkcji, nieużytkowany traci rację bytu…
Przy okazji dyskusji o fotografowaniu architektury można dotknąć wielu wątków. Kolejnym może być kwestia wyboru kadru, ujęcia – to chyba największa ingerencja, jakiej może w obraz dokonać fotograf – może zrobić zdjęcie z najbardziej atrakcyjnej strony gmachu, nie pokazując np. jego innej, mniej udanej, mniej atrakcyjnej elewacji albo niekorzystnego sąsiedztwa (częsta praktyka w folderach reklamujących nowe osiedla).
Tego, jak bardzo fotograf może manipulować architekturą na zdjęciach opowiada dwuminutowy filmik, zrobiony przez fotografa architektury, Victora Enricha. Cała animacja składa się ze zdjęć jednego i tego samego budynku, stojącego w Monachium…

Dodaj komentarz