b_FB

Bunt miast

Książka Bunt miast Davida Harveya, której polski przekład ukazuje się nakładem Fundacji Bęc Zmiana, przedstawia miasto jako leżące w centrum zainteresowania kapitału, jak i ośrodek walki klasowej. Przygląda się rozmaitym miejscom na świecie, od Johannesburga po Bombaj i od Nowego Jorku po Sao Paulo. Nawiązując do Komuny Paryskiej, ruchu Occupy Wall Street czy londyńskich zamieszek, Harvey stawia pytanie o to, jak można przekształcać miasta w sposób bardziej sprawiedliwy społecznie.


David Harvey (ur. 1935) – profesor antropologii w City University of New York (CUNY), teoretyk społeczny oraz jeden z najwybitniejszych współczesnych geografów. W języku polskim wydana została dotychczas tylko jedna jego książka: Neoliberalizm. Historia katastrofy (2008, Książka i Prasa). Jego najnowsza publikacja Rebel Cities (Bunt miast) miała swoją premierę w kwietniu tego roku.

Zobacz książkę: +TU
Z Davidem Harveyem rozmawia Michał Sutowski („Krytyka Polityczna”): +TU
O książce Davida Harveya pisze Kacper Pobłocki („Res Publica Nowa”): +TU

Partner: Praktyka Teoretyczna / www.praktykateoretyczna.pl

Spotkania wokół książki:
POZNAŃ: 4.06, g. 18.00, Dom Ekonomisty, ul. Klasztorna 24/25
skład: Joanna Erbel („Krytyka Polityczna”, Instytut Socjologii UW), Piotr Juskowiak („Praktyka Teoretyczna”, Instytut Kulturoznawstwa UAM), Krzysztof Król (kolektyw Rozbrat), Lech Mergler (Stowarzyszenie My-Poznaniacy). Prowadzenie: Maciej Szlinder (ZaCzyn, „Praktyka Teoretyczna”).

WARSZAWA: 5.06, g. 18.30, Teatr Dramatyczny, Plac Defilad 1
skład: Artur Celiński („ResPublica Nowa”), Joanna Erbel („Krytyka Polityczna”, Instytut Socjologii UW), Krystian Szadkowski („Praktyka Teoretyczna”. Prowadzenie: Jacek Żakowski („Polityka”)
!UWAGA! jak ominąć strefę kibica i trafić do Teatru Dramatycznego dowiesz się: +TU

WROCŁAW: 13.06, g. 18.00, Muzeum Współczesne, Plac Strzegomski 2a
skład: Joanna Kobyłt, Roland Zarzycki, Katarzyna Roj

ŁÓDŹ: 16.06, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie, ul. Pomorska 39
skład: Joanna Kusiak, Kacper Pobłocki, Leszek Jażdżewski

LUBLIN: 18.06, Przestrzeń Inicjatyw Twórczych Tektura, ul. Wieniawska 15a
skład: Jacek Fenderson (warszawski kolektyw Syrena), Łukasz Dąbrowiecki (prowadził okupacje Rynku w Krakowie), Maciej Szlinder (Fundacja ZaCzyn). Prowadzenie: Sylwia Hejno

ZAMÓWIENIA: sklep@funbec.eu 

Dodaj komentarz