Źródło: www.sino.com

Filtrujący przystanek

Smog – to jeden z częściej ostatnio w Polsce dyskutowanych tematów. Zanieczyszczenie powietrza w niektórych polskich miastach przekracza znacząco normy – walka ze smogiem staje się koniecznością, bo wiszące w powietrzu pyły powodują śmiertelne choroby. Działania władz, mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wciąż wydają się niewystarczające, tym bardziej więc ciekawe wydają się opracowywane w innych miastach pomysły na walkę ze smogiem.

Źródło: www.sino.com
Źródło: www.sino.com

Najbardziej zanieczyszczonymi miastami na świecie są m.in. Pekin i Hong – Kong. To z myślą o nich inżynierska pracownia Arup we współpracy z chińską firmą Sino Green opracowała projekt oczyszczającego powietrze… przystanku autobusowego. Jak słusznie zauważyli projektanci, metodą na zmniejszenie smogu jest rozbudowana sieć transportu publicznego. Ale ma to także złe strony: pasażerowie komunikacji miejskiej, stojąc na przystankach są szczególnie narażeni na wdychanie spalin i pyłów.

To dlatego Arup i Sino Green opracowały projekt przystanku, wyposażonego w filtry, zamieniające spaliny w czyste powietrze. Zainstalowane wewnątrz przystanku urządzenie „wsysa” zanieczyszczone powietrze, które następnie już czyste wypuszcza nad głowami pasażerów, tworząc jednocześnie barierę, chroniącą stojących pod wiatą ludzi przed smogiem z ulicy. Energię potrzebną do działania filtrów przystanek czerpie ze światła słonecznego.