HydroFun, proj. Brygida Zawadzka i Duong Vu Hong, źródło: www.facebook.com/projekthydrofun

Hydrofornia z atrakcjami

Na wielu polskich osiedlach stoją do dziś niewielkie pawilony, których funkcję pamiętają pewnie tylko starsi mieszkańcy. Kiedyś hydrofornie służyły pompowaniu wody na wyższe piętra bloków, dziś, gdy ciśnienie w rurach jest już prawidłowe, budynki straciły sens istnienia. Niektóre przerobiono, np. na studnie oligoceńskie, wiele jednak pozostaje niezagospodarowanych.

HydroFun, proj. Brygida Zawadzka i Duong Vu Hong, źródło: www.facebook.com/projekthydrofun
HydroFun, proj. Brygida Zawadzka i Duong Vu Hong, źródło: www.facebook.com/projekthydrofun

Nad losem osiedlowych hydroforni pochylił się duet młodych architektów, Brygida Zawadzka oraz Duong Vu Hong, opracowując projekt Hydrofun. Ich pomysły na to, jak z pożytkiem dla mieszkańców i tożsamości miejsca można odmienić wygląd i funkcję osiedlowych hydroforni został doceniony w konkursie stypendialnym, organizowanym przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza – Brygida Zawadzka i Duong Vu Hong właśnie zdobyli w 2015 roku stypendium na realizację swojego projektu HydroFun.

HydroFun, proj. Brygida Zawadzka i Duong Vu Hong, źródło: www.facebook.com/projekthydrofun
HydroFun, proj. Brygida Zawadzka i Duong Vu Hong, źródło: www.facebook.com/projekthydrofun

W uzasadnieniu swojej decyzji przyznające stypendium jury zapisało, że przyznaje nagrodę „za podjęcie tematu humanizacji „niechcianego” dziedzictwa blokowisk i pomysł wykorzystania potencjału niewielkich, ale licznych i rozproszonych obiektów nieczynnych hydroforni. Autorzy koncepcji proponują twórcze wykorzystanie systemu pustostanów przestrzennych, zapraszając do współudziału mieszkańców, a także tworząc różnorodny katalog scenariuszy zmian takich jak lokalne mikro domy kultury, ogrody, place zabaw i inne przestrzenie integrujące mieszkańców. Projekt jest interesujący nie tylko ze względu na uniwersalną koncepcję architektonicznego recyclingu, ale także za prospołeczną ideę rozproszenia kultury i budowania lokalnych centrów na peryferiach miasta. Uwagę jury zwróciła też kompletna metodologia i szeroki arsenał środków służących realizacji autorskiej idei”.

HydroFun, proj. Brygida Zawadzka i Duong Vu Hong, źródło: www.facebook.com/projekthydrofun
HydroFun, proj. Brygida Zawadzka i Duong Vu Hong, źródło: www.facebook.com/projekthydrofun

Brygida Zawadzka i Duong Vu Hong dla osiedlowych hydroforni widzą różne zastosowania – swoje propozycje za każdym razem chcą konsultować z mieszkańcami. Młodzi architekci opracowali kilka możliwych zastosowań hydroforni, od drobnych przemian – jak zajęcie ścian pawilonu przez tablice ogłoszeń lub ścienne malarstwo – po znaczące przemiany, czyli choćby rozbudowanie hydroforni do kształtu trybuny, amfiteatralnej widowni lub rekreacyjnej górki. Ściany hydroforni można pokryć zielenią (założyć tu wertykalny ogród), zaś wnętrze budynku może służyć jako magazyn leżaków, hamaków, sprzętu sportowego, udostępnianego w ciągu dnia mieszkańcom osiedla.

HydroFun, proj. Brygida Zawadzka i Duong Vu Hong, źródło: www.facebook.com/projekthydrofun
HydroFun, proj. Brygida Zawadzka i Duong Vu Hong, źródło: www.facebook.com/projekthydrofun

Brygida Zawadzka i Duong Vu Hong uważają, że zamienienie nieczynnej hydroforni w miejsce atrakcyjne dla mieszkańców może przynieść wiele korzyści: pomóc z integracji, poprawić jakość przestrzeni, zmniejszyć akty wandalizmu, zaktywizować lokalną społeczność do różnych działań na terenie, na którym mieszkają.

Spotkanie z Ryszardem Nakoniecznym.

W ramach naszego projektu odwiedziliśmy również Śląsk, gdzie rozmawialiśmy z dr Ryszardem Nakoniecznym. Przedstawiamy fragment filmu, w którym usłyszycie o osiedlu Paderewskiego w Katowicach oraz o tym jak takie projekty jak Hydrofun, mogą ulepszyć oraz aktywować przestrzenie międzyblokowe.

Posted by HydroFun on 24 listopada 2015