Most Króla Artura

Brytyjski urząd, zajmujący się ochroną zabytków i dziedzictwa, English Heritage, przeznaczył 4 miliony funtów na budowę mostu, który połączyć ma skalistą wyspę z ruinami zamku oraz ląd.

WilkinsonEyre with Atelier One (UK)
WilkinsonEyre with Atelier One (UK)

Przedsięwzięcie jest o tyle ciekawe, że ruiny, do których przez nowy most mieliby się dostawać turyści, są uważane za miejsce narodzin jednej z najważniejszych postaci w dziejach Wielkiej Brytanii, czyli Króla Artura. To znane z licznych legend miejsce jest jednym z ważniejszych punktów na mapie zabytków, kształtujących tożsamość Brytyjczyków.

Ney & Partners Civil Engineers with William Matthews Associates (Belgium)
Ney & Partners Civil Engineers with William Matthews Associates (Belgium)

Na projekt 72-metrowego mostu, który połączyłby wybrzeże Kornwalii z wyspą z ruinami zamku Tintagel ogłoszono konkurs architektoniczny. Zadanie dla projektantów nie było łatwe, bo opracować musieli wizję obiektu infrastruktury, który jednocześnie posiadałby formę nowoczesną atrakcyjną, ale też pasującą do historycznego kontekstu. 3 grudnia 2015 roku jury ze 137 pomysłów nadesłanych z 27 krajów wybrało sześć projektów, które przeszły do finału konkursu.

RFR and Jean-François Blassel Architecte, with EngineersHRW, and WSP (France)
RFR and Jean-François Blassel Architecte, with EngineersHRW, and WSP (France)

Co ciekawe, najwyżej przez jury ocenione projekty są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem konstrukcji, jak zastosowanych materiałów czy wyglądu. Jednocześnie żaden nie stara się naśladować XIII-wiecznej architektury, ani nawet charakterystycznego, skalistego, pełnego dramatyzmu krajobrazu.

Niall McLaughlin Architects with Price and Myers (UK)
Niall McLaughlin Architects with Price and Myers (UK)

Architekci zaproponowali bardzo różne rozwiązania. Są projekty wiszących przepraw ze stali i betonowych mostów, nasuwających skojarzenia z dawnymi, kamiennymi budowlami. Jednych zainspirował brąz z Excalibura, mitycznego miecza Króla Artura, inni użyli drewna dębowego, jako kojarzącego się z powagą, trwałością, solidnością oraz… czasami legendarnego króla.

Marks Barfield Architects with Flint and Neill, J&L Gibbons LLP and MOLA (UK)
Marks Barfield Architects with Flint and Neill, J&L Gibbons LLP and MOLA (UK)

Sześć zakwalifikowanych do finału projektów jest obecnie prezentowanych na otwartej dla publiczności wystawie. Zwycięski projekt ma zostać ogłoszony na początku stycznia 2016 roku, a sam most ma zacząć służyć turystom wiosną 2019 roku.

Strona internetowa konkursu: https://competitions.malcolmreading.co.uk/tintagel

Dietmar Feichtinger Architectes with Terrell (France)
Dietmar Feichtinger Architectes with Terrell (France)