A Smart Guide to Utopia: 111 Inspiring Ideas for a Better City

Przewodnik po miejskich utopiach

“A Smart Guide to Utopia: 111 Inspiring Ideas for a Better City” – to opublikowana niedawno przez wydawnictwo Le Cool książka, prezentująca rozmaite pomysły na to, jak łatwymi sposobami można poprawić jakość życia w mieście.

A Smart Guide to Utopia: 111 Inspiring Ideas for a Better City
A Smart Guide to Utopia: 111 Inspiring Ideas for a Better City

Jeden ze współautorów książki, Ben Hammersley, zaraz na jej początku formułuje hasła, które dla autorów była punktem wyjścia: „miasta są naturalną przestrzenią funkcjonowania ludzi”; „ludzie potrzebują miast tak samo jak miasta potrzebują ludzi”; „miasto jest siłą napędową dla ludzkości”. To pozytywne przekazy – autorzy lubią miejskie przestrzenie i nie uważaj, aby mieszkanie na obszarach zurbanizowanych było czymś złym. Trzeba tylko włożyć nieco pracy w to, żeby owe tereny poprawić, aby żyło się w nich lepiej.
Książkę podzielono na kilka rozdziałów, związanych z funkcjami miasta (praca, zabawa, jedzenie i picie, zakupy itd.), w których w lakonicznej formie przytoczono liczne przykłady działań, mogących zmienić na lepsze funkcjonowanie miast w danych obszarach. To działania lokalne, na małą skalę, nie wymagające nakładów finansowych czy działań na wysokim szczeblu władz. Autorzy udowadniają, że swoje miasto czy dzielnicę może poprawić każdy z nas. Oto kilka przykładów. Autorzy publikacji są zwolennikami recyklingu przestrzeni – udowadniają, że w gęsto zabudowanych miastach zmiana funkcji budynku czy terenu jest wręcz koniecznością. Jako dowód pokazują lotnisko Tempelhof w Berlinie, niegdyś port lotniczy, dziś popularną i lubianą przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjno-kulturalną, pozwalającą mieszkańcom na podejmowanie prawie nieorganicznej liczby różnych aktywności.

A Smart Guide to Utopia: 111 Inspiring Ideas for a Better City
A Smart Guide to Utopia: 111 Inspiring Ideas for a Better City

Kolejny pozytywy – przestrzenie co-workingowe oraz kawiarnie, bary, kluby, umożliwiające pracę poza nudnym biurem. Są miejsca, w których rodzice mogą pracować, przyprowadzając ze sobą dzieci, są takie, w których wciąż poznaje się nowych współpracowników – przecież jest to możliwe tylko w mieście. Opisują sklepy, w których można… samemu wyhodować warzywa, zachwalają system współdzielenia samochodów, wypożyczalni narzędzi, międzysąsiedzkiej wymiany usług (popilnowanie dziecka za umycie okien itp.).
111 opisanych w książce pomysłów można zastosować w każdym miejscu na świecie – wystarczy pozytywne nastawienie i chęć współpracy. Gdy tylko nawiąże się kontakt z innymi mieszkańcami najbliższej okolicy wspólnie można życie uczynić łatwiejszym i przyjemniejszym.