Picture 5

SYNCHRONICITY 2012: CHWAŁA MIASTA. WYSTAWA PODSUMOWUJĄCA


otwarcie: 22.11, czwartek, g. 19.00 czas: do 30.12.2012
miejsce: Warszawa, PaństwoMiasto, ul. gen. Andersa 29
kuratorzy: Małgorzata Kuciewicz, Jakub Szczęsny, Bogna Świątkowska
www.synchronicity.pl

Tematem tegorocznej edycji cyklu Synchronicity jest promocja miast przez architekturę. Przypadek studyjny stanowi dla nas Warszawa – promująca się jako miasto pustych przestrzeni, przyciągające inwestorów obietnicą architektury, którą będą mogli tu zbudować, osiągając przy okazji wysoką stopę zwrotu inwestycji, miasto pełne nowych biurowców, kuszące turystów (współczesnymi) zabytkami i zbytkowną infrastrukturą sportową. Tymczasem od 10 lat, od czasu powstania Fundacji Bęc Zmiana, obserwujemy rosnący wzrost oddolnego zainteresowania miastem i architekturą, budzenia się ruchów miejskich, badań zjawisk społecznych zachodzących w miastach, opartych na wiedzy działaniach inicjowanych przez entuzjastów, za którymi często nie stoją żadne instytucje, ale dla których podstawą jest szczera chęć poznania swojego lokalnego środowiska.

Proponowana przez nas perspektywa formułuje więc inną wizję promocji miasta – skierowaną do wewnątrz, opartą na sile mieszkańców tworzących miasto, a także na wiedzy o znaczącym, a niesłusznie znanym jedynie niewielkiemu kręgowi specjalistów, dorobku architektów tu pracujących. Proponujemy narrację o mieście opartą na lokalnej anegdocie, ukazującą Warszawę jako idealne pole doświadczalne dla wizjonerskich i eksperymentalnych przedsięwzięć – chcemy, by przyćmiła puste hasła promocyjne pełne pasujących do każdego miasta przymiotników i powierzchownie traktowanej historii. Przygotowana przez nas wystawa prezentuje te elementy z przeszłości, które naszym zdaniem wpływają, bądź mogą wpływać, na teraźniejszość miasta, pokazuje oficjalny obraz miasta-firmy kształtowanego na międzynarodowych targach inwestycyjnych, przewiduje, jakie mechanizmy obserwowane w dzisiejszej przestrzeni Warszawy wpłyną na jej kształt w przyszłości.

Prawdziwa miejska zmiana, która jest niezbędna, rozpoczyna się nie od zdobycia władzy, lecz od zrozumienia mechanizmów prowadzących do odbudowy podmiotowości miasta, do odzyskania przez miasto możliwości kształtowania swojego własnego losu, swojej przyszłości.

Krzysztof Nawratek, Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2012

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
23.11, piątek, g. 18.30, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, ul. Moniuszki 10
PUSTKA W MIEŚCIE / SZANSE I ZAGROŻENIA. Wykład Levente Polyáka
26.11, poniedziałek, g. 18.30, PastwoMiasto, Andersa 29
WIZJA MAKROSKALI. Spotkanie z architektem Jackiem Damięckim
7.12, piątek, g. 18.30, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, ul. Moniuszki 10
ARCHIFILM. Pokaz filmów z oddolnej sieci wymiany.
10.12, poniedziałek, g. 18.30
, PaństwoMiasto, Andersa 29
MIASTO IDEALNE. Dyskusja
16.12, niedziela, g. 12.00, PaństwoMiasto, Andersa 29
KOGO OBCHODZI MIASTO. Dyskusja

<<< fot: Wizja centrum Warszawy autorstwa Jacka Damięckiego i Jana Gootsa, 1991

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa / www.bęczmiana.pl
Współpraca: PaństwoMiasto, Warszawa, ul. Andersa 29, Agencja Reklamowa Raphael, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, Powojenny modernizm / www.powojennymodernizm.com
Patron Medialny: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Notes na 6 Tygodni
Projekt Synchronicity 2012 realizowany jest dzięki dotacji od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dodaj komentarz